Αμοιβαία Εκπαίδευση TECHCMS

Αμοιβαία Εκπαιδευση TECHCMS

Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των τελικών χρηστών που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης και μάθησης του TechCMS και άλλων ατόμων.Στο πλαίσιο της παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης και εκμάθησης του TechCMS θα πραγματοποιηθούν συνεδρίες αμοιβαίας μάθησης.Θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 2 συνεδρίες αμοιβαίας μάθησης, μία κατά την περίοδο Ιουνίου - Αυγούστου 2021 και μία κατάτην περίοδο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2021 αντίστοιχα, μέσω της εικονικής κοινότητας του TechCMS

 

 

 

Οι συνεδρίες αμοιβαίας μάθησης περιλαμβάνουν είτε καταρτισμένους επαγγελματίες είτε επαγγελματίες στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και άτομα. Παράλληλα θα μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος που εκπροσωπεί τις ομάδες στόχου του έργου ή από το ευρύτερο κοινό.