Παραδοτέα

 

ΠΕ1 Διαχείριση και Συντονισμός

ΠΕ2 Χαρτογράφηση υφιστάμενων πρακτικών, καλών πρακτικών και Αξιολόγηση Αναγκών

ΠΕ4 Εικονικό Κέντρο Καθοδήγησης & Μάθησης TechCMS και Εργαλείο Αυτό-αξιολόγησης

ΠΕ5 Εκπαίδευση TechCMS για Επαγγελματίες

ΠΕ6 Παροχή Καθοδήγησης & Εκμάθησης TechCMS για άτομα

 • Παροχή Καθοδήγησης & Εκμάθησης TechCMS
 • Διαδικτυακά Σεμινάρια TechCMS
 • Αμοιβαία Μάθηση TechCMS
 • Παροχή Καθοδήγησης & Εκμάθησης TechCMS, Διαδικτυακά Σεμινάρια και Έκθεση Αξιολόγησης Αμοιβαίας Μάθησης.

ΠΕ7 Διαφύλαξη Ποιότητας

ΠΕ8 Αξιολόγηση

ΠΕ9 Διάχυση και Αξιοποίηση

 • Ανάλυση Ενδιαφερομένων
 • Χαρτοφυλάκιο Υλικού Διάχυσης
 • Στρογγυλά Τραπέζια Πολιτικής
 • Εισηγήσεις Πολιτικής
 • Ενημερωτικές Μέρες TechCMS
 • Τελικό Συνέδριο TechCMS
 • Στρατηγική Αξιοποίησης
 • Μνημόνιο Κατανόησης