Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/03/2020

Eναρκτήρια Συνάντηση των εταίρων του TechCMS στο Έμπολι, Ιταλία

Οι εταίροι του TechCMS συναντήθηκαν στις 9 Ιανουαρίου 2020 στο Έμπολι της Ιταλίας για να ξεκινήσουν την υλοποίηση του έργου. Η πρώτη συνάντηση οργανώθηκε από το συντονιστή-εταίρο του TechCMS ASEV και τους εκπροσώπους από όλους τους εταίρους του έργου.
Οι έταιροι συζήτησαν για το Έργο, το χρονοδιάγραμμα και τις μελλοντικές δραστηριότητες.

Το έργο αποτελείται από 8 εταίρους, συγκεκριμένα: Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa (ASEV), IAL Innovazione Appredimento Lavoro Marche srl Impresa Sociale (IAL Marche srl), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων ( IME GSEVEE), Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης AKMI (AKMI SA), Skybridge Partners (SKYBRIDGE), European Association of Career Guidance (EACG), Zewelepe Consultants Limited (Zewelepe)