Βελτίωση της έξυπνης πληροφορίας για δεξιότητες και της πληροφόρησης για καλύτερη επιλογή σταδιοδρομίας, μέσω της ανάπτυξης του TECHCMS Εικονικού Κέντρου Προσανατολισμού Σταδιοδρομίας & Κέντρου Μάθησης και του TECHCMS Εργαλείου Αυτοαξιολόγησης, την TECHCMS Επιμόρφωση Επαγγελματιών και την παροχή σε άτομα των υπηρεσιών TechCMS Συμβουλευτική και Επιμόρφωση.