Καθιστώντας τις δεξιότητες και τα προσόντα πιο ορατά και συγκρίσιμα, μέσω της δημιουργίας του Καταλόγου TECHCMS και του Μοντέλου Μάθησης.