Διαδικτυακά  Σεμινάρια TECHCMS

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ TECHCMS

Τρία σύντομα διαδικτυακά σεμινάρια, ένα σε καθεμιά από τις γλώσσες των εταίρων, θα διεξαχθούν μέσω του Εικονικού Κέντρου Καθοδήγησης & Μάθησης TechCMS χρησιμοποιώντας τεχνολογία CMS, και θα είναι διαθέσιμα στον Κατάλογο TechCMS ενώ θα γίνεται χρήση της αυτό-αξιολόγησης.