Εικονικό Κέντρο Καθοδήγησης & Μάθησης TECHCMS

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΜΑΘΗΣΗΣ TECHCMS

Το Εικονικό Κέντρο Καθοδήγησης & Μάθησης TechCMS θα προσφέρει τα Εκπαιδευτικά σεμινάρια τόσο στους επαγγελματίες καθοδήγησης και προσανατολισμού όσο και στα άτομα, ενώ θα συμπεριλαμβάνει το Εργαλείο Αυτό-αξιολόγησης TechCMS.

 

 

Το Εικονικό Κέντρο Καθοδήγησης & Μάθησης TechCMS θα φέρει τα χαρακτηριστικά ενός Εικονικού Οργανισμού, συνδυάζοντας τις ικανότητες και γνώσεις των εταίρων του έργου TechCMS, ξεπερνώντας τα γεωγραφικά εμπόδια και δημιουργώντας μια εξαιρετικά καινοτόμο δομή συνεργασίας για τους επαγγελματίες σταδιοδρομίας, τα άτομα και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους, επιτυγχάνοντας έτσι την ευρύ προώθηση ενισχυμένης τεχνολογίας CMS.

Το Εικονικό Κέντρο Καθοδήγησης & Μάθησης TechCMS θα χρησιμοποιηθεί για την παράδοση της Κατάρτισης TechCMS για επαγγελματίες και της Παροχής Υπηρεσιών Καθοδήγησης & Εκμάθησης TechCMS για άτομα, ενώ θα ενσωματώσει το Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης TechCMS.

Τρία σύντομα διαδικτυακά σεμινάρια TechCMS θα παραδοθούν μέσω του Εικονικού Κέντρου Καθοδήγησης & Μάθησης TechCMS σχετικά με τη βελτιωμένη τεχνολογία CMS, τον Κατάλογο TechCMS και τη χρήση του εργαλείου αυτοαξιολόγησης.