Εκπαίδευση Επαγγελματιών TECHCMS

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ TECHCMS

Μέσω της χρήσης της Λίστας του TechCMS και του Μαθησιακού Μοντέλου ως οδικού χάρτη, θα αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό υλικό που με στόχο την εκπαίδευση των επαγγελματιών εστιάζοντας σε συμβούλους σταδιοδρομίας, υπεύθυνους ανθρωπίνου δυναμικού επιχειρήσεων, εργοδότες, επιχειρηματίες και όλους τους άλλους επαγγελματίες που σχετίζονται με το πεδιό. Σημειώνεται ότι η παροχή του εκπαιδευτικού υλικού θα γίνει μέσω του Εικονικού Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Μάθησης του Tech CMS.

Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα γίνει στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία μέσω e-learning.

Η υλοποίηση των προγράμματος κατάρτισης σε συμβούλους σταδιοδρομίας, υπεύθυνους ανθρωπίνου δυναμικού επιχειρήσεων, εργοδότες, επιχειρηματίες και όλους τους άλλους επαγγελματίες που σχετίζονται με το πεδίο θα γίνει στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία μέσω e-learning.

Αναμένεται 450 επαγγελματίες να εκπαιδευτούν στην προώθηση τεχνολογικά επαυξεμένων δεξιοτήτων διαχείρισης καριέρας, μέσω της διδασκαλίας, της καθοδήγησης και της συμβουλευτικής υποστήριξης.