ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

  • Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης 
  • Συμβολή στη μείωση του αριθμού των ενηλίκων με χαμηλή εξειδίκευση (εκ νέου κατάρτιση και αύξηση των δεξιοτήτων των ενηλίκων) 

Το TechCMS αναπτύσσει συνεργασίες μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης όσον αφορά την κοινοπραξία, τις δραστηριότητες, τους στόχους και τη διάδοση, με τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερομένων. 

Το TechCMS  συμβάλλει άμεσα στη μείωση του αριθμού των ενηλίκων με χαμηλή εξειδίκευση μέσω της επανεκπαίδευσης και της ενίσχυσης των δεξιοτήτων, καθώς υλοποιεί δραστηριότητες και προσφέρει αποτελέσματα που ενισχύουν την απόκτηση δεξιοτήτων επαγγελματικής συμβουλευτικής, την καθοδήγηση σταδιοδρομίας, την πρόσβαση στην καθοδήγηση σταδιοδρομίας και τη χρήση τεχνολογίας σε όλα τα προαναφερθέντα.