Οι δύο τελευταίες ημέρες των εργασιών του έργου TechCMS: Η τελική διακρατική συνάντηση και το συνέδριο

Οι δύο τελευταίες ημέρες των εργασιών του έργου TechCMS: Η τελική διακρατική συνάντηση και το συνέδριο Το έργο TechCMS έκλεισε με δύο events για αυτό το σκοπό: την Τελική Διακρατική Συνάντηση και το Συνέδριο. Στις 18 Οκτωβρίου 2022, οι εταίροι φιλοξενήθηκαν…

Η Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση του Έργου TechCMS πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του ΑΚΜΗ στις 8 Δεκεμβρίου 2021.

Η Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση του Έργου TechCMS πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του ΑΚΜΗ στις 8 Δεκεμβρίου 2021.   Όλοι οι εκπρόσωποι των εταίρων ήταν παρόντες, είτε με τη φυσική τους παρουσία, είτε διαδικτυακά, δεδομένης της κατάστασης που έχει προκύψει…