Οι δύο τελευταίες ημέρες των εργασιών του έργου TechCMS: Η τελική διακρατική συνάντηση και το συνέδριο

Οι δύο τελευταίες ημέρες των εργασιών του έργου TechCMS: Η τελική διακρατική συνάντηση και το συνέδριο Το έργο TechCMS έκλεισε με δύο events για αυτό το σκοπό: την Τελική Διακρατική Συνάντηση και το Συνέδριο. Στις 18 Οκτωβρίου 2022, οι εταίροι φιλοξενήθηκαν…

Η Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση του Έργου TechCMS πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του ΑΚΜΗ στις 8 Δεκεμβρίου 2021.

Η Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση του Έργου TechCMS πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του ΑΚΜΗ στις 8 Δεκεμβρίου 2021.   Όλοι οι εκπρόσωποι των εταίρων ήταν παρόντες, είτε με τη φυσική τους παρουσία, είτε διαδικτυακά, δεδομένης της κατάστασης που έχει προκύψει…

Eναρκτήρια Συνάντηση των εταίρων του TechCMS στο Έμπολι, Ιταλία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/03/2020 Eναρκτήρια Συνάντηση των εταίρων του TechCMS στο Έμπολι, Ιταλία Οι εταίροι του TechCMS συναντήθηκαν στις 9 Ιανουαρίου 2020 στο Έμπολι της Ιταλίας για να ξεκινήσουν την υλοποίηση του έργου. Η πρώτη συνάντηση οργανώθηκε από το συντονιστή-εταίρο του…