Το έργο TECHCMS θα δημιουργεί καινοτόμες υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και καινοτόμα εργαλεία για διαχείριση καριέρας για τα άτομα που θα εμπλακούν :

  • Εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη για επαγγελματίες καθοδήγησης σχετικά με τη χρήση τεχνολογίας για την παροχή καθοδήγησης σταδιοδρομίας
  • Κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη για επαγγελματίες προσανατολισμού σχετικά με το ρόλο της τεχνολογίας στην αγορά εργασίας και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας
  • Διαδικτυακές πλατφόρμες / ηλεκτρονικά εργαλεία για την παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης και υπηρεσιών 
  • Συλλογικές δραστηριότητες μεταξύ υπηρεσιών απασχόλησης, εκπαίδευσης και καθοδήγησης για την ενίσχυση ή την εύρεση νέων προσεγγίσεων στις υπηρεσίες πληροφόρησης και καθοδήγησης  
  • Μέθοδοι / περιπτωσιολογικές μελέτες για την αυτοαξιολόγηση των δεξιοτήτων και των προσόντων τους χρησιμοποιώντας καινοτόμο τεχνολογία. 
  • Εργαλεία όπως διαδικτυακά εργαλεία / βάσεις δεδομένων για πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της σταδιοδρομίας 
  • Ηλεκτρονικό εργαλείο για την αυτοαξιολόγηση δεξιοτήτων και προσόντων από τα άτομα
  • Καθοδήγηση για άτομα που χρησιμοποιούν τεχνολογία (π.χ. διαδικτυακά / ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια) για τη διαχείριση και παρουσίαση προσωπικών πληροφοριών σχετικά με δεξιότητες και προσόντα