Οι δύο τελευταίες ημέρες των εργασιών του έργου TechCMS: Η τελική διακρατική συνάντηση και το συνέδριο

Το έργο TechCMS έκλεισε με δύο events για αυτό το σκοπό: την Τελική Διακρατική Συνάντηση και το Συνέδριο.

Στις 18 Οκτωβρίου 2022, οι εταίροι φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις του EACG premises στη Λευκωσία της Κύπρου, για να συζητήσουν από κοινού την τελική φάση του έργου. Ηταν η στιγμή για να γίνει ο απολογισμός των δραστηριοτήτων του έργου, να προβληματιστούν σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και, κυρίως, να σχεδιάσουν μελλοντικές δράσεις εκμετάλλευσης και βιωσιμότητας. Το Μνημόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε επισήμως από τους εταίρους στοχεύει ιδίως στην ενσωμάτωση των CMS κεκτημένων, στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στη χρήση βελτιωμένης προσέγγισης ICT τόσο στην Ευρώπη όσο και πέρα από αυτήν.

Picture1

Στισ 19 Οκτωβρίου, η EACG, σε συνεργασία με άλλους εταίρους στην Κύπρο, οργάνωσαν το καταληκτικό συνέδριο στην Κύπρο, όπου οι εταίροι παρουσίασαν τα κύρια αποτελέσματα  ενώ εκπρόσωποι τοπικών οργανισμών, επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού και σπουδαστές και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων έδωσαν ομιλίες πάνω στο θέμα δεξιοτήτων διαχείρισης καριέρας. Το event φιλοξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας (Cine-Studio Αμφιθέατρο) , ενώ γινόταν ταυτόχρονη αναμετάδωση  για τους συμμετέχοντες εκτός Κύπρου.

Picture2